อบจ.ราชบุรี และ ทต.หลักเมือง ร่วมบูรณาการขุดลอกคลองหนองยาว

5 May 2022 Off By luxmuang lux

[ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและเทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมบูรณาการขุดลอกคลองหนองยาว]
5 พฤษภาคม 2565 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวลักษิกา เนตรสว่าง, นายปราโมทย์ ชมชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี, นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาล, นายภาณุภาค ศิษย์ปฐม ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขุดลอกคลอง จัดเก็บผักตบชวา และกำจัดวัชพืชบริเวณคลองหนองยาว ตำบลพงสวาย โดยได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี .