เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล

5 May 2022 Off By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

 เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ] วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 . เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี นำโดยนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2565 . ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านทางเว็บไซต์ 👉 http://www.luxmuang.go.th/king/index.php 👈 . #เทศบาลตำบลหลักเมือง