พูดคุยกับประชาชนทางระบบเสียงไร้สาย

6 May 2022 Off By luxmuang lux

[ พูดคุยกับประชาชนทางระบบเสียงไร้สาย ] 📢📢 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.
🔷 พ.ต.เงิน บุญมีประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวธนวัน เกิดบุญมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงไร้สาย เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ . 👉 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 👉 เชิญชวนประชาชนออกกำลังกายตามนโยบาย หลักเมืองเมืองแห่งสุขภาพ 👉 โครงการทำหมันสุนัขและแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 👉 เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 พงสวาย และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลพงสวาย 👉 ข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย 👉 ธรรมะประจำวันศุกร์ . 🌿 หากเสียงประชาสัมพันธ์ในระบบเสียงไร้สายรบกวนท่านใด ทางเทศบาลตำบลหลักเมืองขออภัยเป็นอย่างสูง