ตรวจคัดกรองด้วย ATK ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง

7 May 2022 Off By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

[ ตรวจคัดกรองด้วย ATK ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 
7 พฤษภาคม 2565 . 🌿 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ให้บริการตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK ณ อาคารกำกับดูแลศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง วัดท้ายเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี . 🌿 กราบขอบพระคุณพระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง เมตตาร่วมอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการตรวจ มา ณ โอกาสนี้ . 👩‍🔬 ผู้เข้ารับการตรวจ 88 ราย 👉 ประชาชน 65 ราย ➖ ผลลบ 55 ราย ➕ ผลบวก 10 ราย (ส่งต่อข้อมูลให้ รพ.สต.เรียบร้อยแล้ว) .
👉 คณะกรรมการและนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันราชบุรีเกมส์ 23 ราย ➖ ผลลบ 23 ราย ➕ ผลบวก – ราย . ————————————————-
👉 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและประชาชนที่ต้องการตรวจคัดกรอง ด้วยชุด ATK (Antigen Test Kit) ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง (วัดท้ายเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี) ให้บริการตรวจและออกใบรับรองผลการตรวจทุกวัน เฉพาะเวลา 10.00-12.00 น. . 🔹 ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกหม้อและพงสวาย บริการตรวจและออกใบรับรองฟรี 🔹 ประชาชนนอกเขต 👉 กรุณานำชุดตรวจ ATK มาเอง 👈 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจและออกใบรับรองให้ (บริการฟรี) . นัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ☎️ 032-919-199