Day: 12 May 2022

12 May 2022 0

โครงการทำหมันสุนัขและแมว เทศบาลตำบลหลักเมือง ครั้งที่ 4

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

 โครงการทำหมันสุนัขและแมว เทศบาลตำบลหลักเมือง ครั้งที่ 4 ] 12 พฤษภาคม 2565 . 🌿 โครงการลงพื้นที่ทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 4 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 7 ตำบลพงสวาย…

12 May 2022 Off

การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีประมูล

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ] 12 พฤษภาคม 2565 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง เป็นประธานในการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) ณ ห้องประชุม 1…