Day: 3 January 2023

3 January 2023 Off

[ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.หลักเมือง ส่งมอบเตียงให้ผู้ป่วย ]

By luxmuang lux

วันที่ 3 มกราคม 2566 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหลักเมือง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพหลักเมือง) ร่วมกันขนย้ายและส่งมอบเตียงให้ครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พื้นที่หมู่ 3 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี