Day: 10 January 2023

10 January 2023 Off

#ตามติดภารกิจนายกสอง 10 มกราคม 2566

By luxmuang lux

#ตามติดภารกิจนายกสอง 10 มกราคม 2566 . 👉 พบปะพูดคุยให้กำลังใจ อสม. ในการลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 👉 ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) 👉 ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเด็ก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ…