มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

12 January 2023 Off By luxmuang lux

#อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจเท่าหลักเมือง 
[ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ] 12 มกราคม 2566 .
🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.วัดท้ายเมือง) นำโดย ท่านพระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง, ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลพงสวาย ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ตำบลพงสวาย ในวันที่ 12 มกราคม 2566 จำนวน 38 ครัวเรือน .