รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะและสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่า

16 January 2023 Off By luxmuang lux

👉 ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า…เราขอ 👈 . 📣📣 ปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่า (รับเฉพาะแบบตั้งโต๊ะ) หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดเก่า สามารถนำมาบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป .
💁‍♂️ ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า — รวบรวมบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปผลิต “สื่ออักษรเบรลล์” สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น .
💁‍♂️ สลากกินแบ่งรัฐบาลเก่า — รวบรวมบริจาคให้วัดห้วยหมู จังหวัดราชบุรี เพื่อประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์และพวงหรีด นำรายได้ช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู .
👉 “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” 👈