Day: 19 January 2023

19 January 2023 0

“กู้ชีพหลักเมือง” ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนน

By luxmuang lux

[ “กู้ชีพหลักเมือง” ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนน ] วันที่ 19 มกราคม 2566 . 🚑 “กู้ชีพหลักเมือง” เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุทางท้องถนน เหตุรถจักรยานยนต์ชนสุนัข บริเวณพื้นที่หมู่ 3 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 3…

19 January 2023 Off

[ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

By luxmuang lux

#อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจเท่าหลักเมือง [ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ] วันที่ 19 มกราคม 2566 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน…