[ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

19 January 2023 Off By luxmuang lux

#อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจเท่าหลักเมือง [ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ]
วันที่ 19 มกราคม 2566
. 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.วัดท้ายเมือง) นำโดย ท่านพระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง, ฝ่ายปกครอง, ผู้นำชุมชน และ อสม.ตำบลพงสวาย ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ตำบลพงสวาย ในวันที่ 18 มกราคม 2566 จำนวน 20 ครัวเรือน