Day: 1 March 2023

1 March 2023 Off

#ตามติดภารกิจนายกสอง วันที่ 1 มีนาคม 2566

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2566 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูสุขภาพ และได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างในการจัดทำรอกบริหารสำหรับผู้ป่วยเพื่อช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการทำกายภาพบำบัดและค่าเดินทาง ส่งผลให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 🌿 จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานตัดกิ่งไม้ในจุดที่ใกล้สายไฟฟ้า (ซอยยายเขียว) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน .