Day: 3 March 2023

3 March 2023 Off

#ตามติดภารกิจนายกสอง วันที่ 3 มีนาคม 2566

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

#ตามติดภารกิจนายกสอง วันที่ 3 มีนาคม 2566 👉 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจดังต่อไปนี้ . 🌿 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (หมู่ 2 ตำบลพงสวาย) ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้พระภิกษุสงฆ์…