ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนหวาย จังหวัดอุดรธานี

9 March 2023 Off By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

 วันที่ 9 มีนาคม 2566 .
🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนหวาย จังหวัดอุดรธานี นำโดย นายคล้าย กลางแม นายกเทศมนตรีตำบลโนนหวาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 โอกาสนี้ เทศบาลตำบลหลักเมืองได้นำเสนอวีดิทัศน์ผลงานของเทศบาลฯ ในด้านต่าง ๆ และได้นำคณะดูงานเยี่ยมชมสินค้าชุมชน, สินค้า Otop และ Hall of Fame หอเกียรติยศเชิดชูคุณงามความดีผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาของเทศบาลตำบลหลักเมือง