พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

9 March 2023 Off By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง กรมการทหารช่าง โดย พลตรี มนิต ศิริรัตนากูล รองเจ้ากรมการทหารช่าง และมณฑลทหารบกที่ 16
โดย พลตรี อภิรักษ์ พรมมาฤทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลหลักเมือง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมพิธีในครั้งนี้