Day: 10 March 2023

10 March 2023 Off

รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2566 . 🌿 การประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และรับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง โดยมี พันตำรวจโท วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี…