รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

10 March 2023 Off By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2566 .
🌿 การประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และรับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง
โดยมี พันตำรวจโท วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมและมอบป้ายศูนย์ฯ ซึ่งนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี,
นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีฯ, นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ประธานสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลโคกหม้อ และงานนิติการ เทศบาลตำบลหลักเมือง เข้าร่วมประชุมและรับมอบป้ายศูนย์ฯ ในครั้งนี้