#ตามติดภารกิจนายกสอง วันที่ 13 มีนาคม 2566

13 March 2023 Off By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

. 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ปฏิบัติภารกิจประจำวันที่ 13 มีนาคม 2566 ดังต่อไปนี้
👉 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างเทศบาลตำบลหลักเมือง กับ โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) 👉 ร่วมกับกองช่างตรวจสอบเหตุต้นไม้หักโค่นจากเหตุวาตภัย ณ วัดบางลี่เจริญธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ 👉 ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 👉 ร่วมกับกองช่างตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณหลังโรงแรมใฮโซ-คลองปลายบาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ . #เทศบาลตำบลหลักเมือง #อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจเท่าหลักเมือง