ผู้บริหารเอ.พี. สปอร์ต และเดอะยูนิฟอร์ม มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

23 May 2023 Off By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีฯ, นายกนธชาติ ศรัทธาธรรม รองปลัดเทศบาลฯ, นายบุญชู บัวสด ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นายโชคอนันต์ นาคสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง จ.ราชบุรี และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคุณปิยวงศ์ เสริมทรัพย์ ผู้บริหารร้านเอ.พี.สปอร์ต และคุณทักษอร เสริมทรัพย์ ผู้บริหารร้านเดอะ ยูนิฟอร์ม ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท โอกาสนี้นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ได้มอบเกียรติบัตรแด่ผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนฯ ทั้ง 2 ท่าน .
🌿 ในนามเทศบาลตำบลหลักเมือง ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และให้การสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มา ณ โอกาสนี้ . #เทศบาลตำบลหลักเมือง