Category: Activity

27 January 2023 Off

ตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

By luxmuang lux

#อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจเท่าหลักเมือง  นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ] วันที่ 26-27 มกราคม 2566 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูสุขภาพ และได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างในการจัดทำรอกบริหารช่วงแขนและขาสำหรับผู้ป่วยเพื่อช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการทำกายภาพบำบัดและค่าเดินทาง ส่งผลให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น .

27 January 2023 Off

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

By luxmuang lux

[ โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ] วันที่ 27 มกราคม 2566 . 🌿 ประมวลภาพโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1…

27 January 2023 Off

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

By luxmuang lux

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 27 มกราคม 2566 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน จากเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 1…

27 January 2023 Off

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสงคราม จังหวัดเลย

By luxmuang lux

วันที่ 27 มกราคม 2566 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและบทบาทสตรี จากเทศบาลตำบลศรีสงคราม จังหวัดเลย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4…

26 January 2023 Off

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหลักเมือง

By luxmuang lux

วันที่ 26 มกราคม 2566 . 🌿 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหลักเมือง ภายใต้โครงการอบรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยมีนายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้…

25 January 2023 Off

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

By luxmuang lux

#อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจเท่าหลักเมือง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม วันที่ 24-25 มกราคม 2566 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล…

25 January 2023 Off

“กู้ชีพหลักเมือง” ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนน

By luxmuang lux

วันที่ 25 มกราคม 2566 🚑 “กู้ชีพหลักเมือง” เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุทางท้องถนน เหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ บริเวณถนนเพชรเกษม (สายเก่า) หมู่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต 2 ราย และผู้บาดเจ็บ 1…

23 January 2023 Off

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

By luxmuang lux

#อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจเท่าหลักเมือง [ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ] วันที่ 23 มกราคม 2566 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง…

23 January 2023 Off

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

By luxmuang lux

 เทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ วันที่ 23 มกราคม 2566 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลหลักเมือง ฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยพสกนิกรตำบลโคกหม้อและตำบลพงสวาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ…

23 January 2023 Off

ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลหลักเมืองออกตรวจพื้นที่ดูแลความสงบเรียบร้อย

By luxmuang lux

วันที่ 23 มกราคม 2566 . 🌿 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วยงานเทศกิจและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจตราพื้นที่ สอดส่องดูแลชุมชน หมู่บ้าน สถานที่ราชการ วัด พื้นที่สาธารณะ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันเหตุร้าย และสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 👉…