Category: Activity

30 August 2021 Off

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของ ผู้ยืนยันติดเชื้อ

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 30 ส.ค. 2564 🔷 งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 ร่วมกันลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของ ผู้ยืนยันติดเชื้อ, ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงจุด ที่ชาวบ้านได้ร้องขอให้เข้าดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ . 🌿 จากนั้นในช่วงเย็น ร่วมกันเข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ…

30 August 2021 Off

ลงพื้นที่ ตรวจงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย

By luxmuang lux

วันที่ 30 ส.ค.2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 นางลัดดา ศรีสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา .…

29 August 2021 0

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ให้แก่ คนงานแคมป์ก่อสร้าง

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด #วันเสาร์เราไม่หยุด 28 ส.ค. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 ส.ท.อัมพรพรต พวงทอง 🔷 งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿…

29 August 2021 0

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของ ผู้ยืนยันติดเชื้อ

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด#วันเสาร์เราไม่หยุด 28 ส.ค. 2564 🔷 งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 ร่วมกันลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านของ ผู้ยืนยันติดเชื้อ, ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 . 🌿 จากนั้นในช่วงเย็น ร่วมกันเข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร…

29 August 2021 Off

ลงพื้นที่ ประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบรถไฟทางคู่

By luxmuang lux

29 ส.ค. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🚒 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลักเมือง☎️ 032-325-260 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย ท่านนายกสินาด รุ่งจรูญ พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันลงพื้นที่ ประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบรถไฟทางคู่…

28 August 2021 Off

มอบขนมหวานให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์พักคอยในชุมชน

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 28 สิงหาคม 2564 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥 . ขอขอบพระคุณ : 🔷 ส.ท.สุรัติ สุวรรณลือ มอบขนมหวานให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์พักคอยในชุมชน และมอบผักสดให้แก่โรงทานศูนย์พักคอย 🔷 ครอบครัวละกำปั่นพร้อมเพื่อน มอบขนมหวานให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์พักคอยในชุมชน…

27 August 2021 Off

โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

By luxmuang lux

27 ส.ค. 2564 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย ท่านนายกสินาด รุ่งจรูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลักเมือง ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 การทำสบู่สมุนไพรและวุ้นแฟนซี โดยวิทยากร อาจารย์บุญเพ็ญ จานแก้ว…

27 August 2021 Off

สมทบทุนบูรณะซ่อมแซมเตาเผาสำหรับฌาปนกิจศพ แด่วัดศิริเจริญเนินหม้อ

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 27 ส.ค. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔶 นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 ร่วมให้การต้อนรับ 🌿 🔶 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 🔶…

27 August 2021 Off

ร่วมกันมอบสมุนไพรให้แก่ครัวสมุนไพร ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 27 สิงหาคม 2564 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥 . ขอขอบพระคุณ : คุณสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมคณะ . 🌿 ร่วมกันมอบสมุนไพรให้แก่ครัวสมุนไพร ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยพระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์…

27 August 2021 Off

ลงพื้นที่มอบวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน

By luxmuang lux

27 ส.ค. 64 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยท่านนายกสินาด รุ่งจรูญ พร้อมด้วยนางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี, นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลหลักเมือง, กองช่าง นำโดยท่าน ผอ.ภาณุภาค ศิษฐ์ปฐม…