Category: knowleage

31 May 2021 0

เทศบาลตำบลหลักเมือง เข้าเยี่ยมนางพเยาว์​ สวัสดิ์นพรัตน์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

เทศบาลตำบลหลักเมือง เข้าเยี่ยมนางพเยาว์​ สวัสดิ์นพรัตน์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลพงสวาย ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและกลับมาพักฟื้นรักษาตัวต่อที่บ้าน พร้อมมอบเงินสวัสดิการ 500 บาท