Category: Uncategorized

19 October 2022 Off

คาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน

By luxmuang lux

🚛“คาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน” โดย…พาณิชย์จังหวัดราชบุรี วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2565 แวะช้อปสินค้าราคาประหยัดได้ที่ >>> 🌟 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักเมือง (ด้านข้าง รพ.สต.โคกหม้อ) 🌟 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักเมือง (วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ)

29 September 2021 Off

แจกแอลกอฮอล์ที่ชุมชนวัดพญาไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ

By luxmuang lux

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ที่ชุมชนวัดพญาไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ ] วันที่ 29 กันยายน 2564 . 🌿 นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, นางอร่ามศรี กลัดเกษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2…

29 June 2021 Off

สนับสนุนหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 29 มิ.ย. 2564 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย ท่านนายกสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง จัดทำโครงการ “ท้องถิ่นรวมพลัง ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมฝ่าฟัน วิกฤติโควิด-19” สนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 2600 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน…