Category: Uncategorized

29 June 2021 Off

สนับสนุนหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 29 มิ.ย. 2564 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย ท่านนายกสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง จัดทำโครงการ “ท้องถิ่นรวมพลัง ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมฝ่าฟัน วิกฤติโควิด-19” สนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 2600 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน…