Category: video

8 June 2021 0

เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี ร่วมกันส่งมอบนมกล่องยูเอชที และค่าอาหารกลางวัน

By luxmuang lux

ให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันส่งมอบนมกล่องยูเอชที และค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันส่งมอบนมกล่องยูเอชที และค่าอาหารกลางวันให้แก่ ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันส่งมอบนมกล่องยูเอชที และค่าอาหารกลางวันให้แก่ ผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 มิ.ย. 2564 นายสินาด รุ่งจรูญ…

7 June 2021 Off

การเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

By luxmuang lux

การเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ ต โคกหม้อ อ เมือง จ ราชบุรี วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พิธีเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

31 May 2021 Off

นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วย นางแววดาว ทองอรัญญิก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดรายการ ไลฟ์สด พูดคุยกับประชาชนในขตพื้นที่ตำบลพงสวายและตำบลโคกหม้อ

By luxmuang lux

28 พ.ค.64 เวลา 11.30 น. นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วย นางแววดาว ทองอรัญญิก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดรายการ ไลฟ์สด พูดคุยกับประชาชนในขตพื้นที่ตำบลพงสวายและตำบลโคกหม้อ เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid19) ในเขตตำบลโคกหม้อและตำบลพงสวาย นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ…