17 Agustus 2021 0

นายอำเภอตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยในชุมชน

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 17 สิงหาคม 2564 เวลา 22.00 น. 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥 . ขอขอบพระคุณ : นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมคณะ . 🌿…

17 Agustus 2021 Off

นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เยี่ยมชมศูนย์พักคอยในชุมชน ทต.หลักเมือง

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 17 สิงหาคม 2564 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥 . ยินดีต้อนรับ : ท่านนายกศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมคณะ . 🌿 ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง และครัวสมุนไพร ณ…

16 Agustus 2021 Off

จัดรถรับ-ส่งให้บริการฟรีแก่ผู้สูงอายุในเขต ต.โคกหม้อ ต.พงสวาย

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 16 ส.ค. 64 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดย นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง จัดรถรับ-ส่งให้บริการฟรีแก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลโคกหม้อ และพงสวายที่ลงทะเบียนในกิจกรรมจิตอาสา “ฉีดวัคซีนวันแม่” ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี 🌿 สำหรับจุดขึ้นรถบริเวณวัดท้ายเมือง ด้านหน้า ศูนย์พักคอยในชุมชน ครัวสมุนไพรให้บริการเครื่องดื่มฟรี…

13 Agustus 2021 Off

เริ่มให้การดูแลพี่น้องชาวหลักเมืองอย่างเป็นทางการ

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 13 ส.ค. 64 เวลา 16.00 น. 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥 (Community Isolation) เริ่มให้การดูแลพี่น้องชาวหลักเมืองอย่างเป็นทางการ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงในเร็ววันครับ❤️ . ———————————————————————– 🌿 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง…

13 Agustus 2021 Off

บริจาคหม้อต้มน้ำร้อนให้ศูนย์พักคอยในชุมชน ทต.หลักเมือง จำนวน 2 ใบ

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 13 สิงหาคม 2564 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥 . ขอขอบพระคุณ : หน่วย OPD จักษุ รพศ.ราชบุรี ร่วมกันบริจาคหม้อต้มน้ำร้อนให้ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง จำนวน 2 ใบ โดยพระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์…

13 Agustus 2021 Off

ร่วมให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ,ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 13 สิงหาคม 2564 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥 (Community Isolation) ณ ศาลาการเปรียญ วัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี . 🌿 นางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา…

12 Agustus 2021 Off

การประชุมสภาสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี2564

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1…

12 Agustus 2021 Off

มอบผ้าห่ม จำนวน 60 ผืน และน้ำดื่ม ให้แก่ศูนย์พักคอยวัดท้ายเมือง

By เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์พักคอยวัดท้ายเมือง กลุ่มพยาบาล รพ.ราชบุรี และ กลุ่มพยาบาล รพ.โพธาราม มอบผ้าห่ม จำนวน 60 ผืน ให้แก่ศูนย์พักคอยวัดท้ายเมือง และใน…