27 August 2021 Off

สมทบทุนบูรณะซ่อมแซมเตาเผาสำหรับฌาปนกิจศพ แด่วัดศิริเจริญเนินหม้อ

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 27 ส.ค. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔶 นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 ร่วมให้การต้อนรับ 🌿 🔶 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 🔶…

27 August 2021 Off

ร่วมกันมอบสมุนไพรให้แก่ครัวสมุนไพร ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 27 สิงหาคม 2564 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥 . ขอขอบพระคุณ : คุณสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมคณะ . 🌿 ร่วมกันมอบสมุนไพรให้แก่ครัวสมุนไพร ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยพระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์…

27 August 2021 Off

ลงพื้นที่มอบวัสดุสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน

By luxmuang lux

27 ส.ค. 64 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง โดยท่านนายกสินาด รุ่งจรูญ พร้อมด้วยนางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี, นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลหลักเมือง, กองช่าง นำโดยท่าน ผอ.ภาณุภาค ศิษฐ์ปฐม…

27 August 2021 Off

นายกเทศมนตรีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางระบบเสียงไร้สาย

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 📢📢 27 ส.ค. 2564 เวลา 08.00 น. 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง . 🌿 ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงไร้สาย เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ . 👉 สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่…

26 August 2021 Off

ร่วมกันมอบน้ำดื่มจำนวน 15 โหล และเบเกอรี่ จำนวน 65 ชิ้น

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 26 สิงหาคม 2564 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥 . ขอขอบพระคุณ : คุณจุฬาลักษณ์ ประชากริช . 🌿 ร่วมกันมอบน้ำดื่มจำนวน 15 โหล และเบเกอรี่ จำนวน 65…

26 August 2021 Off

ร่วมประชุมกับงานป้องกันและมอบเสื้อกั๊กปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่

By luxmuang lux

26 ส.ค. 64 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷…

26 August 2021 Off

ร่วมกันมอบขนมหวาน ให้ศูนย์พักคอยในชุมชน

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 26 สิงหาคม 2564 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥 . ขอขอบพระคุณ : คุณธีระธร แตงขำ และ คุณนภารัตน์ คิ้วงาม ผช.ผญ.หมู่ 4 ตำบลโคกหม้อ . 🌿…

26 August 2021 Off

ลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนหน้าซอยลิเก

By luxmuang lux

26 ส.ค. 2564 🔷 นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 งานเทศกิจ เทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนหน้าซอยลิเก พบผู้ขับขี่รถบรรทุกฝ่าฝืนป้ายจราจร จึงได้ทำการตักเตือน ด้วยวาจา พร้อมแนะนำให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกใช้เส้นทางอื่น ที่ไม่ผิดกฏจราจรแทน . ขอขอบพระคุณทุกท่านมา…

25 August 2021 Off

คณะเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนตะโก และ อบต.บางป่า ดูงานศูนย์พักคอยในชุมชน

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 25 สิงหาคม 2564 🏥 ศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง 🏥 . ยินดีต้อนรับ : คณะเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนตะโก และ อบต.บางป่า . 🌿 ให้เกียรติศึกษาดูงานศูนย์พักคอยในชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี โดยนางแววดาว…

24 August 2021 Off

ลงพื้นที่ช่วยเหลือเหตุน้ำท่วมขังและต้นไม้ล้มใส่บ้านเรือนประชาชน

By luxmuang lux

วันที่ 24-25 ส.ค. 2564 🚒 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลักเมือง ☎️ 032-325-260 . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย ท่านนายกสินาด รุ่งจรูญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองช่าง นำโดยท่าน…