11 June 2021 Off

นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สาย ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และสรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์

By luxmuang lux

วันที่ 11 มิ.ย.64 เวลา 08.00 น. นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สาย ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และสรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์พร้อมเชิญชวนประชาชน ร่วมรับชมรายการไลฟ์สดคุยกับพี่น้องประชาชนทางแฟนเพจ เวลา 09.00น.ผ่านช่องทางแฟนเพจเทศบาลตำบลหลักเมือง

11 June 2021 Off

เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค

By luxmuang lux

11 มิ.ย. 2564 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง . เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค .ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

10 June 2021 Off

ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.โคกหม้อ พร้อมกันนี้ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็น ให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง

By luxmuang lux

นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง นางสาวน้ำอ้อย โพธิ์ชื่น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหลักเมือง นางอร่ามศรี กลัดเกษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.โคกหม้อ.

10 June 2021 Off

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By luxmuang lux

. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเมืองดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคลากรรวมถึงเด็กนักเรียนทุกท่าน และมีการจัดห้องเรียนเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมครับ

10 June 2021 Off

คำร้องจากแฟนเพจ เรื่อง ขอให้ปรับปรุงถนนเพชรเกษมสายเก่าใกล้ตลาดนัดเบิร์ดคลองถม (โตโยต้า) บริเวณคอสะพานประสบปัญหารถวิ่งแล้วกระโดด

By luxmuang lux

รับคำร้องจากแฟนเพจ เรื่อง ขอให้ปรับปรุงถนนเพชรเกษมสายเก่าใกล้ตลาดนัดเบิร์ดคลองถม (โตโยต้า) บริเวณคอสะพานประสบปัญหารถวิ่งแล้วกระโดด . นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง กองช่าง เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดยท่าน ผอ.ภานุภาค ศิษย์ปฐม. ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาในทันที สำหรับการแก้ไขปัญหาจะนำเรียนในโอกาสต่อไปครับ

10 June 2021 Off

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองราชบุรีและเทศบาลตำบลหลักเมือง ออกบริการทำหมันสุนัขและแมวบริเวณหน้ากุฏิวัดพญาไม้ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

By luxmuang lux

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองราชบุรีและเทศบาลตำบลหลักเมือง ออกบริการทำหมันสุนัขและแมวบริเวณหน้ากุฏิวัดพญาไม้ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลักเมืองร่วมส่งมอบกำลังใจและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน . นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง นายสมพงษ์…

9 June 2021 Off

ประกาศจากศุนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอเมืองราชบุรี โดยโรงพยาบาลราชบุรี

By luxmuang lux

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ … 032-719-600 ต่อ สายด่วนโควิด(ในเวลาราชการ).ขอบพระคุณข้อมูลจาก : โรงพยาบาลราชบุรี

9 June 2021 Off

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแม่น้ำแม่กลอง

By luxmuang lux

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท่าน้ำวัดตรีญาติ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี. รายนามผู้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พระสุมชาญ อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดตรีญาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง นางสาวชูษร โฆษะบดี…