Tag: Activity

10 April 2021 Off

การอบรม กปน. เขตที่ 2 ตำบลพงสวาย วันที่ 23 มีนาคม 2564

By admin

เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ อสม. ของเขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลพงสวาย จำนวน 11 หน่วย วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น…

10 April 2021 Off

การอบรม กปน. เขตที่ 1 ตำบลโคกหม้อ วันที่ 22 มีนาคม 2564

By admin

เทศบาลตำบลหลักเมือง จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ อสม. ของเขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลโคกหม้อ จำนวน 9 หน่วย วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น…

10 April 2021 Off

การรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ ” เขตตำบลพงสวาย

By admin

วันพฤหัสที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 -​ 16.30 ทางธนาคาร​กรุงไทยร่วมกับ เทศบาลตำบลหลักเมือง ได้ให้บริการประชาชน สำหรับจุดบริการรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” One Stop Service ในพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์​วัดท้ายเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลพง​สวาย​…

10 April 2021 Off

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันที่ 2 มีนาคม 2564

By admin

พิธีถวายครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ โรงยิมเนซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมี นายรณภพ หลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งนายสงัด สายลุน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย…