Tag: Maket

11 April 2021 Off

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

By admin

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำที่เก่าแก่นับร้อยกว่าปีของไทยและมีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศ ใช้เป็นฉากหนังหรือถ่ายแบบในหลายครั้ง เป็นหนึ่งในคำขวัญของราชบุุรี ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจะเริ่มค้าขายกันตั้งแต่ 08.00-13.00 น. สินค้าที่มีให้เลือกซื้อ ก็จะมีทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึกมากมาย