Author: luxmuang lux

14 June 2021 Off

เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

By luxmuang lux

14 มิ.ย. 2564 🌿 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) พื้นที่หมู่ 6 ตำบลพงสวาย ซึ่งขณะนี้กักตัวอยู่ในเคหะสถาน และได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร น้ำดื่ม ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ และสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้กักตัวทุกท่าน .…

14 June 2021 Off

ประชุมปรับปรุงเทศบัญญัติของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

By luxmuang lux

วันที่ 14 มิ.ย.2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นายสงัด สายลุน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 ส.ท.สมหวัง เดชพูล 🔷 ส.ท.ธนวัน เกิดบุญมี 🔷 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง…

14 June 2021 Off

ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแฟลตทหาร ต.พงสวาย

By luxmuang lux

14 มิ.ย. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นายภานุภาค ศิษย์ปฐม ผู้อำนวยการกองช่าง 🔷 นางสาวน้ำอ้อย โพธิ์ชื่น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 🔷…

14 June 2021 Off

ร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพและเงินสดจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด 14 มิ.ย. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นายภานุภาค ศิษย์ปฐม ผู้อำนวยการกองช่าง 🔷 นางสาวน้ำอ้อย โพธิ์ชื่น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 🔷…

14 June 2021 Off

รับมอบเตียงผู้ป่วยเพื่อส่งมอบต่อให้กับนางบุญเรือน บุญชู

By luxmuang lux

14 มิ.ย. 2564 เวลา 08.00 น. 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สาย เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้ 👉 สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ 👉 การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564…

13 June 2021 Off

จัดทำอาหารให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่ยากไร้

By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด ❤️ ท่านอิ่มท้อง…พวกเราอิ่มใจ ❤️ 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง 🔷 นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน…

11 June 2021 Off

การจัดเก็บขยะในโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา (เขตพื้นที่ทหาร) ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

By luxmuang lux

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ดำเนินการจัดเก็บขยะในโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา (เขตพื้นที่ทหาร) ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผ่านทางการประสานงานกับท่านพันเอกวิรัศม์ สิทธาบุตรผู้อำนวยการโรงเรียน .ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

11 June 2021 Off

ร่วมกันจัดระเบียบสายไฟสายสื่อสารที่หย่อนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน บริเวณปากคลองลาวหมู่ 4 ต.โคกหม้อ ด้านถนนเพชรเกษมสายเก่า

By luxmuang lux

11 มิ.ย. 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัททรู อินเตอร์เน็ต จำกัด นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง นางสาวสมใจ ศรีนวลจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง…

11 June 2021 Off

เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พื้นที่หมู่ 6 ตำบลพงสวาย

By luxmuang lux

11 มิ.ย. 2564 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง . เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พื้นที่หมู่ 6 ตำบลพงสวาย ซึ่งขณะนี้กักตัวอยู่ในเคหะสถาน และได้มอบข้าวสารให้แก่ผู้กักตัวทุกท่าน .ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายใจแข็งแรงครับ .#เทศบาลตำบลหลักเมือง

11 June 2021 Off

จัดรายการไลฟ์สดพูดคุยกับประชาชน ครั้งที่ 5 เพื่อสรุปงานประจำสัปดาห์ให้ประชาชนรับทราบ อัพเดทสถานการณ์โรคโควิด-19

By luxmuang lux

วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง นางสาวชูษร โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ส.ท.ธนวัน เกิดบุญมี งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักเมือง. ได้จัดรายการไลฟ์สดพูดคุยกับประชาชน ครั้งที่ 5…