Author: luxmuang lux

15 November 2021 Off

ตรวจคัดกรองนักเรียนและครูโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)

By luxmuang lux

ตรวจคัดกรองนักเรียนและครูโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ด้วยชุดตรวจ ATK ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 1, นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรี ตำบลหลักเมือง,…

14 November 2021 Off

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

By luxmuang lux

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด . 🌿 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ : . 👉 ร่วมกับหน่วยกู้ชีพ, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลักเมือง…

13 November 2021 Off

ฟุตบอลหลักเมือง Mini League และ VIP ทต.หลักเมือง VS VIP ทต.เขางู

By luxmuang lux

การแข่งฟุตบอลหลักเมือง Mini League และ VIP ทต.หลักเมือง VS VIP ทต.เขางู ] วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 . ⚽️ นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล…

13 November 2021 Off

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

By luxmuang lux

[ สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด . 🌿 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ : . 👉 ร่วมกับ จนท.รพ.สต.โคกหม้อและ…

12 November 2021 Off

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

By luxmuang lux

สรุปงานป้องกันและควบคุมโรค : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด . 🌿 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไปนี้ : . 👉 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร กช.)…

12 November 2021 Off

รับมอบเสื้อชูชีพจากประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย

By luxmuang lux

บมอบเสื้อชูชีพจากประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย ] วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล, นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาล, นางแววดาว…

12 November 2021 Off

ร่วมกันรับมอบเงินจากบริษัท ราชบุรี พาวเวอร์ จำกัด

By luxmuang lux

ร่วมกันรับมอบเงินจากบริษัท ราชบุรี พาวเวอร์ จำกัด เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุและเตาเผาศพไฟฟ้าปลอดมลพิษ ] วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) และคณะกรรมการวัด นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร…

11 November 2021 Off

คณะผู้บริหารเทศบาลร่วมกันมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้ป่วยติดเตียง

By luxmuang lux

[ คณะผู้บริหารเทศบาลร่วมกันมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้ป่วยติดเตียง ] วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนางสาวชูษร โฆษะบดี, นางสาวณฐวิภา โฆษะบดี รองนายกเทศมนตรี ร่วมกันมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับ นางพร้อม กลิ่นขจร…

11 November 2021 Off

ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก ในแคมป์คนงานก่อสร้าง

By luxmuang lux

[ ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก ในแคมป์คนงานก่อสร้าง ] #โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 . 🌿 งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.พงสวาย และนางวาสนา บัวขาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลพงสวาย…

11 November 2021 Off

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

By luxmuang lux

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ] วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. . 🌿 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564…