ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ให้แก่ คนงานแคมป์ก่อสร้าง

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ให้แก่ คนงานแคมป์ก่อสร้าง

29 August 2021 0 By luxmuang lux

#โควิด19หลักเมืองเราต้องรอด #วันเสาร์เราไม่หยุด 28 ส.ค. 2564 🔶 นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
🔷 นายสมพงษ์ ลุนสอน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง 🔷 ส.ท.อัมพรพรต พวงทอง 🔷 งานป้องกันและควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง . 🌿 เทศบาลตำบลหลักเมือง นำโดย ท่านนายกสินาด รุ่งจรูญ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล งานป้องกัน และควบคุมโรค ร่วมกันลงพื้นที่ดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ให้แก่ คนงานแคมป์ก่อสร้าง พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ ด้วยชุด (ATK : Antigen Test Kit) . 🌿 ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ กับเทศบาลตำบลหลักเมือง จังหวัดราชบุรี . พวกเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับ ❤️ . #เทศบาลตำบลหลักเมือง